Welcome
ต้นทุนด้านภาษี

ต้นทุนด้านภาษี

อย่างไรก็ตามตัวอย่างนี้ยังไม่ได้หัก ต้นทุนด้านภาษี และการคิดคำนวณนี้เป็นการคำนวณ “อย่างง่าย” เพื่อให้เข้าใจได้ไม่ยากและยังสามารถยืดหยุ่นได้ตามปัจจัยของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับ

ต้นทุนด้านภาษี ดังนั้นหากใช้งินกู้ยืมเป็นส่นหนึ่งของการลงทุน จำเป็นต้องศึกษา และคำนวณปรียบเทียบตันทุนทางการงินในส่วนของเงินกู้ประกอบด้วย

ซึ่งหากมีตันทุนในส่วนของเงินกู้ อันได้แก่ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ สูงกว่ากำไรที่คาดหวังก็ไม่ควรใช้เงินกู้ยืมในการลงทุน หรือหากเงินทุนเรามีไม่ถึง และต้นทุนเงินกู้ยืมสูงกว่ากำไรที่คาดหวังก็ไม่ควรลงทุน

และเลือกการลงทุนประเภทอื่นแทนจะดีกว่า แต่อย่างไรก็ดี หากยิ่งมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นเท่าไร ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้นตามเท่านั้นครับ

แม้ว่าการปฏิบัติด้านภาษียังคงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไปนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนภาษี ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตรูปแบบของภาษีที่ทางรัฐบาลอาจเรียกเก็บมีหลายรูปแบบ

แต่ที่นี่เราจะมุ่งเน้นไปที่ภาษีเงินได้โดยไม่คำนึงว่าธุรกิจจะดำเนินการเป็นกำไรหรือขาดทุน ธุรกิจเหล่านั้นยังคงเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเพิกเฉยต่อผลกระทบของภาษีเงินได้ที่มีต่อการประเมินโครงการ ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงผลกระทบของภาษีเงินได้ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

ต้นทุนด้านภาษี
ต้นทุนด้านภาษี

However, this example has not yet deducted tax costs. And this calculation is a “simple” calculation to make it not difficult to understand and can still be flexible according to the factors of real estate trading.

Therefore, if using a loan as part of the investment Need to study And calculate the financial cost comparison for the loan, consisting of

In which, if there is a ton of capital in the loan, such as interest expenses, expenses for procuring the loan Higher than the expected profit should not use loans to invest. Or if our funding does not reach And the borrowing cost is higher than the expected profit should not be invested

And would rather choose other types of investments instead However If the higher the rate of return The higher the risk, the more it will follow.

Although the tax practice is still something that changes all the time. But the following analysis process can be used as a basis for tax cost analysis. Which can be adapted to suit the changes that are expected to occur in the future The form of tax that the government charges may have many forms.

But here we will focus on income tax, regardless of whether the business is operating as a profit or loss. Those businesses are still associated with income tax for sure. Therefore, it is not possible to neglect the effect of income tax on project valuation. The following sections describe the impact of income tax that affects businesses.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

กู้ซื้อคอนโด

คอนโดมิเนียมใจกลางเมือง

การลงทุนในระยะยาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *