Welcome
ระบบต่างๆ ที่พึงมีในคอนโดมิเนียม

ระบบต่างๆ ที่พึงมีในคอนโดมิเนียม

ระบบต่างๆ ที่พึงมีในคอนโดมิเนียม ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบ Key Card, กล้องCCTV รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการระบบควบคุมที่ใช้ในการเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ำ โดยสมัยนี้มีระบบสระเกลือ

ซึ่งถนอมผิวของผู้ใช้งานมากกว่าแบบเดิมที่ใช้คลอรีน ซึ่งต้องตรวจระบบการระบายน้ำของสระว่ายน้ำ และระบบอื่นๆ ที่ใช้ภายในสระว่ายน้ำ เป็นต้น

สภาพการตกแต่งภายในห้องพักพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณรอบอาคาร รวมถึงต้องคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งนี้สำหรับในส่วนของการก่อสร้างจะมีกฎหมายรองรับ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (สท)

ซึ่งระบุอยู่ในกฎหมาย พ.ร.บ อาคารชุด (หากใช้วัสดุที่ไม่ดีพอ ก็อาจส่งผลต่อการบำรุงดูแลรักษา ที่ต้องใช้งบประมาณเผื่อในส่วนนี้มากกว่าที่ควรเป็น)ที่จอดรถ ซึ่งเราควรพิจารณาในส่วนของที่จอดรถของโครงการด้วยหากเรามีรยนต์ ซึ่งควรมีเพียงพอตามกฎหมายพ.ร.บ, อาคารชุด แต่ตามสภาพของตลาดในปัจจุบัน ควรมีพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ

ซึ่งควรมีไม่ต่ำกว่า 40% ของจำนวนห้องพัก (ทียบอัตราส่วน 1 คันต่อ 1 ห้อง) สิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นที่จอดรถภายในโครงการ เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาเรื่องที่จอดรถนั้นถือเป็นปัญหา “คลาสสิก” ปัญหาหนึ่งในการดำเนินชีวิตในเมืองครับ เราควรสำรวจเรื่องของพื้นที่จอดรถของโครงการที่เราสนใจด้วยการ
สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่เราเข้าชมโครงการนะครับ

ระบบต่างๆ ที่พึงมีในคอนโดมิเนียม
ระบบต่างๆ ที่พึงมีในคอนโดมิเนียม

ระบบต่างๆ ที่พึงมีในคอนโดมิเนียม

Various systems that should be in condominiums Security systems such as key card systems, CCTV cameras, as well as security systems within the project, control systems used to supplement other facilities such as swimming pools.

Which preserves the skin of the user than the original that uses chlorine Which must check the drainage system of the pool and other systems used within the pool etc.

The interior of the room, common area conditions And the area around the building Including having to consider the materials used in construction For the construction, there will be a law to support For the construction to be in accordance with the Engineering Institute of Thailand (STI) standards

Which is specified in the Condominium Act law (if the material is not good enough It may affect maintenance and maintenance. Which requires more budget for this part than it should be) parking We should also consider the parking lot of the project if we have a motor. Which should have enough according to the law, condominiums but according to the current market condition There should be enough parking space.

Which should have at least 40% of the number of rooms (The ratio of 1 car to 1 room) The most important thing is probably the parking space within the project. Because nowadays, the problem of parking is considered a “classic” problem in life in the city. We should explore the parking space of the project that we are interested by
Ask the staff every time we visit the project.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

พิจารณาจากสภาพภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ของอาคาร

ผังสี

การพิจารณาทำเลที่ตั้งของโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *