Welcome
กู้เงินซื้อบ้าน

รายละเอียดขั้นตอนในการ กู้เงินซื้อบ้าน

ในการ กู้เงินซื้อบ้าน นั้นมีรายละเอียดขั้นตอนเยอะแยะมากมายเพื่อนๆ คงปวดหัวไม่น้อย ผมจึงได้สรุปขั้นตอนต่างๆ ในการกู้ซื้อ บ้านมาให้ หวังว่าเพื่อนๆ อ่านขั้นตอนต่งๆ ที่อธิบายไว้อย่างง่ายๆแล้วคงจะปวดหัวน้อยลงนะครับ

ขั้นที่หนึ่ง ติดต่อกับธนาคารที่จะกู้ : ขั้นตอนนี้ทำเพื่อแสดงความจำนงขอ กู้เงินซื้อบ้าน โดยเพื่อนๆ ต้องนำหลักฐานเอกสารต่งๆ มายื่นเพื่อประกอบการขอกู้ให้ครบถ้วนนะครับ

ขั้นที่สอง ธนาคารทำการสำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดิน : หลังจากได้ที่ยื่นกู้แล้ว ธนาคารที่เรายื่นกู้ไปจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและประเมินราค่าบ้านและที่ดิน ซึ่งใช้วลาประมาณไม่เกินสองสัปดาห์

ขั้นที่สาม ธนาคารจะพิจรณาคำขอขั้นตอนนี้ธนาคารจะพิจารณาคำขอกู้โดยจะวิคราะห์รายได้ ฐานะทางการงิน ตรวจสอบหนังสือรับรองรายได้ของผู้สมัครกับแผนกบุคคลของบริษัทที่เพื่อนๆ ทำงานอยู่ตรวจสอบเอกสารทางการงิน เช่น บัญชีธนาคารกับธนาคารสาขา

เจ้าของบัญชี ตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) ตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลการยื่นเสียภาษีประจำปีและทวิ 50 ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม

นอกจากนี้ยัดความสามารถในการผ่อนชำระและหลักประกันของเพื่อนๆ ด้วยนะครับ จากนั้นธนาคารจะแจ้งผลการขอกู้ให้เพื่อนๆ ทราบโดยทั่วไปไม่นจะเกิน 23 สัปดาห์ ถ้าข้ากว่านั้นให้รีบติดต่อกับธนาคารนะครับ

กู้เงินซื้อบ้าน

Detailed steps to Borrow money to buy a house

To borrow money to buy a house That has many details, many friends Probably quite a bit headache I then summarize the steps in the loan to buy a house. Hope that friends Read the procedures. Which is explained easily and will probably have less headaches.

Step one contact the bank to borrow: This step is to show the request. Loans to buy a house by friends must bring evidence and documents. Complete the submission for the loan application.

Step two The bank conducts a home and land survey and appraisal: after the loan is submitted. The bank that we submitted the loan will send staff to survey and assess the value of the house and land. Which takes about two weeks.

Step three , the bank will consider the request. At this stage, the bank will consider the loan request by analyzing the income. Official status Check the income certificate of the applicant with the Human Resources department of the company that your friends Working, checking financial documents, such as bank accounts with branch banks.

Account holder Check the company registration document. (In case of being the business owner) Check the information with the bank or other financial institutions. Check annual tax returns and bis 50. Check social security information.

In addition, the ability to pay installments and collateral of friends as well, then the bank will notify the result of the loan to friends. Generally speaking, it won’t take more than 23 weeks. If I did more then contact the bank.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

การวางแผนการเงินเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม

หากเราไม่มี เงินเก็บ ดังกล่าว

วิธีการ ประเมินกำลังเงิน ว่าจะซื้อบ้านและผ่อนบ้านได้หรือไม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *