Welcome
ปัจจัยลบในปี 2562

อสังหาริมทรัพย์ปี 2563

อสังหาริมทรัพย์ปี 2563

ขอบเขตปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ มีข้อมูลดีๆจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC-Real Estate ธนาคารอาคารสงเคราะห์ของรัฐบาลการวิจัยและการวิเคราะห์สำหรับลูกค้าต่างประเทศหลังจากความนิยมอย่างมากในปี 2561 แต่ในปีนี้ภาพดูเหมือนจะเป็นภาพยนตร์ที่แตกต่าง เนื่องจากยอดขายใหม่ลดลงอย่างมากถึง 50%

แต่การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของที่แท้จริงในปี 2019 ถือเป็นการสอบผ่านที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2018

ล่าสุด “ดร. วิชัยวีรพันธพันธุ์” ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์รักษาการผู้อำนวยการ REIC ปรับปรุงจำนวนเงินโอนต่างประเทศข้อมูลปีฐานจากกรมที่ดินเริ่มในปี 2561 จนถึง 9 เดือนแรกของปี 2562 หรือเท่ากับ 1 ปี 9 เดือนสถิติ

” อสังหาริมทรัพย์ปี 2563 ” คือจำนวนเงินที่ซื้อมาตั้งแต่ปี “60 เมื่อหน่วยเสร็จสมบูรณ์พร้อมลูกค้าต่างชาติได้รับเงินดาวน์สูงถึง 30% แล้วราคาอาจเพิ่มขึ้นเช่นกันทำให้จำนวนเงินโอนในปีนี้บอกว่ามันไม่น่าเกลียดนัก

เป็นเจ้าของชาวต่างชาติในปี 2561 มีการโอน 13,113 หน่วยในกรุงเทพ 51% ตามด้วยภาคตะวันออก 35% ภาคเหนือ 9% รวม 3 ตลาดรวม 90% ของทั้งประเทศ

มูลค่าการโอน 55,007 ล้านบาทพื้นที่โอน 545,518 ตารางเมตรตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 37,561 ล้านบาทคิดเป็น 68% ของประเทศตามด้วยภาคตะวันออก 20% ภาคเหนือ 5%

หากดูการเปรียบเทียบ 9 เดือนในปี 2562 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอนหน่วยลดลงจาก 51% เป็น 49% เป็น 9,427 ยูนิตมูลค่า 35,987 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 มีการโอน 9,260 หน่วยมากกว่า 1.8% เล็กน้อย

ด้วยจำนวนที่ย้ายไปปลูกในภาคตะวันออกภาคใต้มีส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นการเคลื่อนไหวบ้าง แต่ภาคเหนือลดลง

อสังหาริมทรัพย์ปี 2563

Real Estate Year 2020

New Year’s boundary, welcome the new year There is good information from REIC-Real Estate Real Estate Information Center, Government Housing Bank, research and analysis for foreign customers after the huge popularity in 2018, but this year the picture looks like a different movie. Because the new sales have dropped by as much as 50%.

But the actual transfer of ownership in 2019 is considered a passing exam that is expected to be similar to 2018.

Most recent, “Dr. Wichai Wiraphantphan”, the Government Housing Bank Acting Director of the REIC revised the amount of foreign transfers, base year data from the Department of Lands beginning in 2018 until the first 9 months of 2019, or equal to 1 year 9. Statistical month

“Real Estate Year 2020” is the amount of money purchased since the year “60. When the unit is complete with foreign customers receiving a down payment of up to 30%, the price may increase as well. Not so ugly.

Foreign ownership In 2018, there were 13,113 units transferred in Bangkok, 51% followed by the Eastern region 35%, Northern 9%, a total of 3 markets, a total of 90% of the entire country.

Transfer value 55,007 million baht, transfer area 545,518 square meters, located in Bangkok 37,561 million baht, accounting for 68% of the country, followed by the eastern region 20%, northern 5%

If looking at the comparison of 9 months in 2019, Bangkok and its surrounding provinces transferred units decreased from 51% to 49% to 9,427 units worth 35,987 million baht compared to the same period.In 2018, 9,260 units were transferred slightly more than 1.8%.

With the number of relocating to Eastern region, southern region has slightly increased. Northeast region saw some movement. But the northern region decreased


ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

บำรุงรักษาและดูแลทรัพย์สินของอาคารชุด

การลงคะแนนเสียง

เจ้าของร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *