Welcome
คอนโดกบ

คอนโดกบ

คอนโดกบ นอกจากจะไม่เปลืองน้ำแล้วยังใช้พื้นที่น้อยอีกด้วย กบที่เลี้ยงในคอนโดโตเร็วกว่ากบที่เลี้ยงในบ่อลอยน้ำที่ใช้เวลาถึง 3 เดือน แต่กบคอนโดใช้เวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น กบโตได้ 3 – 4 ตัวต่อ 1 กก.

และชุดคอนโดที่สามารถเลี้ยงกบได้ถึง 100 ตัวและอาหารเลี้ยงกบอาหารกบมักจะมีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนอาหารปลาดุกสามารถใช้เลี้ยงกบได้โดยผสมผสานกล้วยน้ำว้าในอาหารเพื่อช่วยให้กบเติบโตและเพิ่มน้ำหนักได้ .

เขาคิดค้นวิธีการเลี้ยงกบคอนโดด้วยตัวเองตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ประมาณ 20 ปีที่แล้วที่เขาเลี้ยงกบคอนโด ว่ากันว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เลี้ยงกบด้วยวิธีนี้และประสบความสำเร็จ ประสบความสำเร็จเช่นกันโดยการเลี้ยงกบที่เกษตรกรทั่วไปใช้บ่อซีเมนต์

กบตัวไหนจะไม่โตและแข็งแรงเท่าการเลี้ยงคอนโดเพราะในบ่อซีเมนต์กบมีพื้นที่ให้กระโดดได้มาก และจะกระโดดกัดกันตลอดเวลากบที่อ่อนแอบางตัวตาย แต่ในยางรถกบมีพื้นที่กระโดดต่ำ

บางส่วนจะถูกกระจายไปในชั้นยางโดยไม่รบกวนกัน มันคือใคร? ทำให้กบแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ส่วนการให้อาหารจะใช้เม็ดปลาดุก โยนเข้าล้อรถมันจะเอากันหมด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแบบคอนโด

รวมทั้งประหยัดพื้นในการเลี้ยงสะดวกขึ้นเช่นกันอยากให้เกษตรกรเพิ่มเงินด้วยวิธีนี้ดูว่าสามารถทำเงินได้ไหม อย่างแน่นอนซึ่งเพาะไว้ประมาณ 20-30 คอนโดเท่านั้นจำนวนขึ้นอยู่กับขนาดยาง

ถ้าเป็นรถ 10 ล้อยก 100 คัน 3 ชั้น 300 คันถ้าล้อรถกระบะ 50 ชิ้น 3 ชั้นรวม 150 ชิ้นขายส่งกิโลกรัมละ 90 บาทส่วนระยะเวลาเลี้ยงเพียง 3 เดือน มันสามารถขายได้ แล้ว

คอนโดกบ
คอนโดกบ

คอนโดกบ

Frog Condo In addition to not wasting water, it also takes up little space. Frog raised in condos grow faster than frogs raised in floating ponds that take up to 3 months, but condo frogs only take 2 months. Frogs grow to be 3 – 4 per 1 kg.

And a condo set that can raise up to 100 frogs and food to feed frogs Frog food is usually available to save costs, and catfish feed can be used to raise frogs by incorporating Nam Wa banana in the diet to help the frog grow and gain weight.

He invented the method of raising the condo frog by himself since 2527, about 20 years ago that he raised the condo frog. It is said that it is the first person in Thailand to raise frogs in this way and it is successful. Success as well By raising frogs that general farmers use cement ponds.

Which frogs will not grow and be as strong as a condo farming Because in the cement well Frogs have a lot of space to jump. And will jump to bite each other all the time Some of the weak frogs die, but in the car tires, the frog has a low jumping area.

Some of them will be dispersed in the tire layer without interfering with each other. Who is it? Make frogs strong and large As for the feeding, they use catfish pellets. Thrown into the wheels of the car, it will take it all together. Get a condo-style raising cost savings.

As well as save Ground in raising More convenient as well I would like the farmers to raise money in this way, see if they can make money. For sure Which they cultivate for about 20-30 condos only The number depends on the tire size.

If the car is 10 wheels, 100 units are raised, 3 floors are 300 units, if the pickup car wheel is 50 pieces, 3 floors, total 150 pieces, wholesale is 90 baht per kilogram, while the farming period is only 3 months, it can be sold. already

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *