Welcome
คอนโดนก

คอนโดนก

คอนโดนก นกนางแอ่นทองขาวที่ปากพนังเดิมทีนกนางแอ่นรังกินได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านไม้ 2 ชั้นริมฝั่งแม่น้ำปากพนังเมื่อปี พ.ศ. 2486 จากนั้นได้แพร่ขยายไปสู่อาคาร 3 ชั้น“ ศิลปะชิโนโปรตุกีส” อาคาร. อาคารแรกและแห่งเดียวในตลาดปากพนัง และกระจายอยู่ในอุโมงค์ใต้วัดคงคาสวัสดิ์และปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองปากพนัง

เนื่องจากตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนประชากรนกได้อย่างรวดเร็ว มีการสร้างอาคารสูงอีก 250 หลังเพื่อให้รังนกนางแอ่นเกาะติดกับผนังและไม้กระดานในอาคาร พื้นที่ที่เหมาะจะอยู่อาศัยคือเกาะกลางทะเลชายฝั่งเมืองใกล้แม่น้ำ

มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร เป็นแมลงขนาดเล็กเมื่อถึงเวลาที่นกจะวางไข่พวกมันจะเริ่มสร้างรัง โดยการสกัดสารจากต่อมน้ำลายไปทำรัง 30-35 วันจึงจะวางไข่ เมื่อลูกนกแข็งแรงและบินได้ก็จะทิ้งรังและเก็บรังนกไปขาย

เชื่อว่าสามารถบำรุงร่างกายได้เช่นกันรังนกจึงมีราคาแพงขึ้นอยู่กับคุณภาพของรัง 1 กก. จะมีรังนกที่สมบูรณ์ 80-85 รัง นอกจากนี้ยังมีรังนกสำเร็จรูปขายปากพนังและส่งไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนกนางแอ่นอธิบายสาเหตุที่นกนางแอ่นอพยพจากภาคใต้มาอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพฯว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนเนื่องจากนกนางแอ่นจะหากินในเขตร้อนเมื่อความร้อนกระจายไปทำให้นกอพยพขึ้นมาด้านบน

คอนโดนก
คอนโดนก

คอนโดนก

Condensed from the white gold swallow of Pak Phanang Originally, Edible-nest Swiftlet came to live in a 2-storey wooden house on the bank of Pak Panang River in 1943 and then spread to a 3-storey building, “Sino-Portuguese art” building. The first and the only building in Pak Phanang market. And scattered in tunnels under the Ganges Sawat temple And now spread throughout the city of Pak Phanang

Because it is located in a fertile environment This makes it possible to rapidly increase the bird population. 250 more high-rise buildings were being built to allow the swallow’s nest to cling to the walls and planks in the building. The ideal area to live is an island in the middle of the sea, the coast, the city near the river.

There is a complete mangrove forest as a food source. Is a small insect By the time the birds will lay their eggs, they will begin to build their nests. By extracting substances from the salivary glands to nest for 30-35 days, then they will lay eggs. When the young bird is strong and can fly, it will abandon the nest and collect the bird’s nest for sale.

Believe that it can nourish the body as well Bird nests are therefore expensive depending on the quality of the nest. 1 kg will have 80-85 complete bird nests. In addition, there are ready-to-eat bird nests for sale in Pak Phanang and sent to other provinces and abroad.

Martin specialist Explain why the swallows migrate from the South to inhabit several areas including To Bangkok That is caused by global warming Because the swallow will feed in the tropics when the heat has spread Causing migratory birds to come to the top

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *