Welcome
หลักการเก็งกำไรคอนโดมิเนียมเบื้องต้น

4 เคล็ดลับออมเงิน เก็บเก่งรวยเร็ว

4 เคล็ดลับออมเงิน เก็บเก่งรวยเร็ว คนไทยยังคงออมเงินโดยการฝากเงินในบัญชีธนาคารเป็นหลัก

เพราะได้เรียนรู้จากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นและรู้ว่าเงินต้นไม่ได้หายไป แต่การฝากเงินในบัญชีธนาคารอาจทำให้พลาดโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการออมในรูปแบบอื่น ๆ

4 เคล็ดลับออมเงิน เก็บเก่งรวยเร็ว

หลังจากประเทศไทยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่นิยมเรียกกันว่า “วิกฤตต้มยำกุ้ง” อัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ลดลงเรื่อย ๆ

จนอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบัน สวรรค์ของการออมจบลงเพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปไม่เกิน 3% ต่อปีโดยเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปที่ต่ำ แต่เป็นบัญชีที่คนไทยนิยมฝากเงินมากที่สุด ทำให้เงินออมที่แท้จริงแทบไม่เพิ่มขึ้นเลย

นอกจากจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำแล้วยังต้องเผชิญกับศัตรูตัวช่วยประหยัดที่เรียกว่า“ เงินเฟ้อ”

อีกด้วยมูลค่าของเงินออมก็ลดลงตามราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสิ่งของที่เป็นค่าอาหารค่าเดินทางค่าบ้านและค่ารักษาพยาบาลแพงกว่ามากดังนั้นเราควรหาวิธีอื่น ๆ ในการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนชนะและรับความเสี่ยง

In addition, the value of the savings decreases as the prices of products and services go up. In particular, items that are food, travel, home and medical expenses are much more expensive, so we should look for other ways to save money that is rewarding, winning, and taking the risk.

1. จงมีอัตราการออมเป็นบวกและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างเช่นนายกมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาทคิดเป็นอัตราการออม 33% หลังจากนั้นห้าปีนาย A มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อเดือน 45,000 บาทเท่ากับอัตราการออม 10%

For example, Prime had an average monthly income of 30,000 baht and an average monthly expense of 20,000 baht, a savings rate of 33%. After five years, Mr. A had an average monthly income of 50,000 baht and his expenses were average per month. 45,000 baht equals to a 10% savings rate

ดังนั้นนาย A จึงมีอัตราการออมที่เป็นบวก เนื่องจากมีความสามารถในการหารายได้ทันเวลากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราการออมลดลงจาก 33% เหลือ 10% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดี หากปล่อยไว้นานนายกอาจเป็นคนที่มีรายได้ดี แต่ไม่ค่อยมีเงินออมเพิ่ม

ปัจจัยลบในปี 2562

So Mr. A has a very positive savings rate. Due to the ability to earn timely income with increasing expenses. But the savings rate dropped from 33% to 10%, which is a bad sign. If left for a long time, the prime may be someone who has a good income. But rarely have additional savings

คำแนะนำเพิ่มเติมควรคำนวณรายได้โดยใช้รายได้สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องให้ดีเสียก่อน และการคำนวณค่าใช้จ่ายควรคิดเฉพาะเงินที่ใช้ในการบริโภคเท่านั้น ไม่รวมเงินที่ใช้ในการออมและการลงทุนเพื่อดูอัตราการออมที่แท้จริง

Further instructions Income should be calculated using net income after income tax. Therefore, you should first study the correct tax deduction methods. And the calculation of expenses should be charged only for the money spent on consumption. Exclude savings and investments to see real savings rates.

 UFA1668

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *