Welcome

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดมูลค่าธุรกิจร้านอาหารปีนี้หดตัว 5.6-2.6%

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดมูลค่าธุรกิจร้านอาหารปีนี้หดตัว 5.6-2.6% ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าธุรกิจร้า นอาหารได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ UFA1668

ซึ่งไม่เพียงทำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงบริการในร้าน แต่การชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงของการเลิกจ้างงาน สิ่งนี้กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศทำให้ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

จากสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการรายได้ของธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 เป็น 3.82 – 3.94 พันล้านบาท (จากเดิมคาด ณ ธันวาคม 2563 ก่อนที่จะมีการระบาดครั้งใหม่ 4.1 พันล้านบาท)

Based on this situation, the Kasikorn Research Center has revised its revenue forecast for the restaurant business in 2021 to 3.82 – 3.94 billion baht (from December 2020, prior to the new outbreak of 4.1 billion baht)

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดมูลค่าธุรกิจร้านอาหารปีนี้หดตัว 5.6-2.6%

ในช่วงที่เหลือของปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าผู้ประกอบการจำเป็นต้องสำรวจสถานะทางธุรกิจและเร่งปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านรายได้

For the remainder of 2021, the Kasikorn Research Center sees that entrepreneurs need to explore their business status and accelerate adjustments, especially those with income risk.

และช่องทางการขายที่ จำกัด รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างต้นทุนสูงและมีภาระหนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดภายใต้สถานการณ์นี้ UFA1668

And limited sales channels, including those with high cost structure risk and debt burden. To increase your chances of survival under this situation

ธุรกิจร้านอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายอีกครั้ง เมื่อโควิดกลับมาอีกระลอกที่ 3 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 รัฐบาลได้ประกาศยกระดับ 6 จังหวัด

The restaurant business faces another challenge. When the third wave of COVID returned on April 29, 2021, the government announced the elevation of six provinces.

เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพฯชลบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการ . ห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน รวมถึง จำกัด เวลาเปิด – ปิดในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

It is the highest and strict regulated area (dark red), including Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani and Samut Prakan. Eating is prohibited in the restaurant, including opening-closing times in controlled areas and maximum controlled areas, effective May 1, 2021

ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจร้านอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และคลื่นแห่งการระบาดครั้งนี้ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการร้านอาหารบางราย

This inevitably affects the income of the restaurant business and this wave of outbreaks UFA1668.

ที่มีรายได้ลดลงขาดสภาพคล่องและภาระสินเชื่อ ซึ่งสร้างความท้าทายในการเอาชีวิตรอด. โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก – กลาง. ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจร้านอาหารในปี 2564 ดังนี้

With lower income, lack of liquidity and credit burden Which creates challenges for survival. In particular, small-medium enterprises. Kasikorn Research Center assessed the impact of the COVID-19 outbreak on restaurant businesses in 2021 as follow

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *