Welcome

ภาวะฟองสบู่

ปี 2556 นี้หลายคนก็กังวลว่ามันเกิด ภาวะฟองสบู่ จริงหรือเปล่า มันลันตลาดหรือยัง ในความคิดเห็นของผมเข้าใจว่าช่วงนี้ตลาด คอนโดมิเนียมเกิดภาวะ Supply มากกว่า Demand แต่ในไม่ข้า จะมี Demand ใหม่ๆ

เข้ามาเสริมตลาด Demand หรือความต้องการใหม่ๆ ก็จะเกิดจากการเปิดเสรีอาเซียนนั่นเองครับ ภาวะฟองสบู่ ufabet8x

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดโครงสร้างรถไฟฟ้ความเร็วสูงเสร็จสิ้นเมื่อไร ความ
ต้องการอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากความต้องการดังกล่าวอาจมาจาก “คนจีน” ที่เดินทางเข้ามาบนเรามากขึ้น ทั้งมาท่องเที่ยว และทำธุรกิจ

แรกๆ ก็อาจจะมาเช่าโรงแรมอยู่เพื่อติดต่อธุรกิจ แต่นานวันเข้าก็อาจจะคิดที่จะซื้อคอนโดเพื่อพักอาศัยไปในตัว ดังนั้นทำเลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเลือกซื้อคอนโดให้ถูกกับความต้องการที่จะมีในอนาคตครับ

ราคาสินทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขฟองสบู่เป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อราคาเริ่มลดลงสภาพฟองสบู่จะหดตัวอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดฟองสบู่แตกซึ่งมักทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา

ภาวะฟองสบู่

This year 2013, many people are worried that it is a bubble or not. Is it Alan’s market? In my opinion, understand that in this market period Condominium is more supply-demand than Demand, but in no case will I have new Demand ufabet8x

Add to Demand market or new needs. It will be caused by ASEAN liberalization.

Especially if the structure of the high speed train is finished.
Demand for real estate in our home will increase dramatically. Such demand may come from “Chinese” who come to us more. Both for traveling and for doing business

In the beginning, maybe renting a hotel to do business. But after a long day, he might think to buy a condo to live in Therefore, location is very important in choosing the right condo to buy in the future.

The asset price under the bubble condition is based on the assumption that the price will increase continuously. Therefore, when the price starts to decrease, the bubble condition will shrink rapidly. Until causing the bubble burst Which often causes debt problems to follow

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก
ติดตามข้อมูลต่อได้ที่นี้ : การลงทุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *