Welcome

เรื่องราวของการลงทุนที่นิยม

เรื่องราวของการลงทุนที่นิยม แมมเคริ่นนำ สำหรับการลงทุนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ การลงทุนที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่การลงทุนในหุ้น

การลงทุนด้วยการเก็บออมการลงทุน ในกองทุนรวม การลงทุนในทองคำ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

แต่การลงทุนที่เราจะมาบอกเล่ากันในหนังสือเล่มนี้ก็คือ”การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การลงทุนใน

คอนโดมินียม” หรือจะขอเรียกสั้นๆ ว่า “การลงทุนในคอนโด” ก็ แล้วกันครับสำหรับ เรื่องราวของการลงทุน กับการเก็งกำไรนั้น หลายท่านอาจจะแยก

เรื่องราวของการลงทุนที่นิยม

ไม่ออกหรือสงสัยว่ามันแตกต่างกันอย่างไร เราจะมาลองดูแนวทางการลงทุนและการเก็งกำไรกันดูก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงการลงทุนในคอนโดได้ดียิ่งขึ้นครับ

การลงทุน VS การเก็งกำไรสำหรับหลายท่านอาจจะยังสับสนอยู่ระหว่างคำว่า “การ ลงทุน” กับ “การเก็งกำไร” ซึ่งอันที่จริงมันก็คล้ายกันมากจนตีความ

ลำบาก ในอดีตที่ผ่นมามีคนกล่าวว การลงทุนในหุ้นสามัญ ถือเป็น “การเก็งกำไร” เนื่องจากผลตอบแทนทั้งในรูปของเงินปันผล

และเงินตันที่จ่ายเป็นค่าหุ้นในตอนเริ่มลงทุน อาจมีมูลค่าขึ้นลงตามภาวะตลาด ทำให้มีความไม่แน่นอนสูง ในขณะที่การลงทุนในหุ้นกู้จัดเป็น “การลงทุน”

เรื่องราวของการลงทุน

เนื่องจากมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะแน่นอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งในรูปของดอกเบี้ยที่ได้รับระหว่างงวด

และเงินตันที่จะได้คืนเมื่อครบอาย (ยกเว้นในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายและไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้)

ต่อมาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง การลงทุนและการเก็งกำไรหลายแนวความคิดซึ่งแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแนวคิดหนึ่ง

คือ การแยกการลงทุนที่จัดเป็นลักษณะของ “การลงทุน” และ “การเก็งกำไร” ออกจากกัน ตรงที่ความตั้งใจมากกว่าลักษณะการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท และให้คำนิยามของ “การลงทุน” ว่าคือการซื้อสินทรัพย์ใดๆ

โดยมีการพิจารณาและศึกษาอย่างรอบคอบและมีเหตุมีผล ซึ่งสินทรัพย์นั้นจะให้ผลตอบแทนตามสมควร ไม่ว่า

จะเป็นในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยก็ตาม อีกทั้งมีความเป็นไป ได้ที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวด้วย (Capital Appreciation)

It will be in the form of dividends or interest. There is also a possibility that will increase in value in the long run (Capital Appreciation)

ส่วนการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่เข้าข่าย “การลงทุน” ตามที่กล่าวถึงจัดว่าป็น “การเก็งกำไร”

As for the purchase of assets that do not qualify as an “investment” as mentioned, they are classified as “speculation”

ความหมายของอัตราเงินเฟ้อคือ การเพิ่มขึ้นของราคาสินด้ อุปโภค บริโภค ซึ่งส่งผลทำให้ 22ピ

What is the meaning of inflation? An increase in the price of consumer goods, which results in 22

ความสามารถในการบริโภคของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ลดลง asทั้งนี่สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคาคอนโดมิเนียม ณ ปัจจุบัน

The consumption capacity of the people in that area has decreased as this is the reason for the increase in condominium prices at present.

มีหลายสาเหตุ โดยเหตุผลหนึ่งเกิดจาก ราคาต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแปรผันตามราคาซื้อขายคอนโดมิเนียมเช่นกัน

There are several reasons, one of which is rising construction cost prices which varies according to the condominium purchase price as well

ขอบคุณข้อมูลจาก : คลิ๊ก
ติดตามข้อมูลต่อได้ที่นี้ : การลงทุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *